SİCİLLEME

Ey yanşak düşün sözünü seni müşkül hal eylerem
Gurudur nutku nefesin elfazını lal eylerem
Min tümenlik fiyetini endirir bir pul eylerem
Cenk gurur imtihan olur ezim galmagal eylerem
El içinde itkin salar meskenini çöl eylerem
Kâfdar küskü sinirrisen gışdarını şil eylerem
Ormanda meşe samsarı çıngılda çakal eylerem
Ters pelenk yapılı gaban ağzı bağlı mal eylerem
Geh atar sahrayı düze geh nahırda kal eylerem
Geh deyer torbakeş deve geh galtaban fil eylerem
Gatar hayvan zümresine har himara döl eylerem
Cismine vurar palana endemini çul eylerem
Bend eder tavlahanaya yem suyunu bol eylerem
Boynuna tahar yuları çalbadara gul eylerem
Enter maymun şebek zozo çarpanını zil eylerem
Eri ölmüş avrat kimi döydürerem dizderine
Bekâr goca garı kimi melül goyar dul eylerem

Mademki dilin lal imiş ne üçün alıfsan sazı
Derununde dere eyleyif düşünüf deseydin sözü
Özünü bilmez bed asıl cismime salıfsan közü
Ustasına tan edenin akıbet kör olur gözü
Ham tay gibi çifte atıp dumana gatardın tozu
Ala garga kör yapalak berrena keçel kerkezi
Cisilyetin fitnekârdır neslin gallaş gendin cazı
Mecliste zenne sayarlar sen teki nanecif gızı
Açma hicab perdesini likap altta sakla yüzü
Olupsan cilveli kadın başına dolasan bezi
Sufatın guzey tülküsü cesaretin aran gazı
Hozannarda sıçan eşif tozahta süresen izi
Ne çaposan ne de zağar ne gırıhsan ne de tazı
Baharda tüyün dökülür onuçün sevmersen yazı
Gasaphanada çoh olar galbi mel’un salahana
Seni gatar o tayfaya nafaganı yal eylerem

İdraki noksan kem hayal elfazın yetmez imlâya
Fani dünye ehdacından yoksul hizmet eder baya
Beş yüz min yıldız cem olsa baş endirir bir tek aya
Meh iken hacelet çeker şemsi de görende ziya
Perli peykân tergi töhmet oh kimi enifdi yaya
Tohunuf delse cismini ecep halin varar neye
Sana sükût durmah yarar elfazın varıfdır zaya
Zifaf olmuş kedi kimi bağırıf düşme vay vaya
Beli gırıh şahmar kimi indi sallam hakipaya
Bir hoyrat gurbağa denli sende yohdu abır hayâ
Ona gene tü deyende atılıyer düşer çaya
Veranada napek baykuş mağallahda yersiz goya
Uçursam on gün gedersen çıngıllara deye deye
Baharda tüyün tökende benzersin bir gırgıh taya
Akrap olsan esma ohur döndererem tosbağaya
Gül Şenlik’in bu töhmeti dohunsa dağı eritir
Zebun kestenkele kimi süysününü gıl eylerem


Yorumlar - Yorum Yaz