Kadir KÖSE2

Zİncirleme Fırsatçılar (49/5)

Yetkili Bey'im (50/16)

İroni (51/4)