Mehmet GÖZÜKARA*

Yalanlama (2/3)

Yazarak Gitti (Yalanlama) (25/6)

Vergi Destanı (65/3)

Emret Vekilim (66/5)

Taksimat-ı Hakikiye (67/6)

Binde Bir (68/3)