TEHZİL-İ GAZEL-İ NEDÎM DER-HAKK-I KORONA

Pekin’den Hong u Kong’dan mı ya Vûhân’dan mısın kâfir
Yecüc müsün Mecüc mü kor musun Koran mısın kâfir

Gören yok cismini ismin yayılmış âleme ammâ
Fem-i ma’şûka benzersin hele yalan mısın kâfir

Seversin şeyh ü pîrânı civândan eylemezsin haz
Yaşın kaç ben de bilmem toy musun pîrân mısın kâfir

Sarımsak der kimi dermân kimi safran deyü söyler
Sahîhin söyle sen anti-dezenfektân mısın kâfir

Hapisde yatanı saldın sokakdakini haps ettin
Bu kudret kimde vardır han mısın hakan mısın kâfir

Sabah duş öğle banyo akşam abdest şebde guslüm var
Ağarttın cümlemiz sen hâris-i îmân mısın kâfir

Boğarsın seyl ü bâd olur yakarsın âlemi küllî
Nesin tûfân mı yâhud âteş-i nîrân mısın kâfir

Muallak mısın ağıp göklere tayrân mısın bilmem
Sürüngen ol yüzün sürü dahi perrân mısın kâfir

Nedîm eş’ârını tehzîle cür’et gösterüp Nâdî
Nidâ eyler de bilmez cân mısın hayvân mısın kâfir


Yorumlar - Yorum Yaz