GAZEL

Yâ Rab geri çek ordunu ey gâlib-i mutlak
Gel merhamet et bizlere çün merhametin hak

Kıldık beyaz önlüklüyü dergâhına elçi
Olduk sana teslim çekip ağ reng ile sancak

Ey Mâlik-i mülk mülke virüs eyleme vâris
Hıfzeyle ki kullar da senindir senin ancak

Artmakta rakam yükseliyor git gide âfet
Ey melceimiz sensin eden yükseği alçak

Tedbirle duâdır kulunun yaptığı amma
Yâ Rab şunu affet ki nedir bilmez el açmak

 

Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün


Yorumlar - Yorum Yaz