MEDET-NAME

Devlet-i Âliyye’yi parçaladılar;
Yekpâreyken, pâre pâre misâli
Şimdi oynuyorlar bakiyyelerle
Âdetâ kediyle fâre misâli...

Ele geçirince yuları batı
Teknikle berâber daha da katı
Zehir etti insanlığa hayâtı
Kırıştırıp attı, kenâre misâli...

Her biri kaçacak delik arıyor
Kendi yurdunda bîçâre misâli
Devleti gidenin devleti olmaz;
Kalır ortada, mekkâre misâli…

Boydan boya Kafkasya’yla Balkanlar
Ortadoğu oluk oluk al kanlar
Yer mermiyi, az dikine kalkanlar;
Bombalar yağar nakkâre misâli...

Afrika’dan Pâkistan’a; Hindistan
Her yanımız açık; yel, fora fistan
Onlar da parçalı; Turan, Türkistan
Eller, kollar bağlı; âvâre misâli...

Ümmet coğrafyası kan revan yâni;
Bahtı katran, rengi kâre misâli…
Ruhlar da belenmiş is karasına
Dolaşır çarpık, maskâre misâli...

Nerede bir hatâ yaptık acabâ?
Kendine sor, düşün; çâre misâli!
Târih aynasına hele bir bak da;
İpucu devşir, emâre misâli...

Gaflet midir, yoksa ihânet falan;
Kendi hançerinle yâre misâli.
Elin ateşini ışık sanıp da
Gidip yuvarlanmak nâre misâli...

Nûrânî insanlar değil ki mecbur
Gönülden dilerse felâhı olur
Dua edelim de inşâllâh bulur;
Küser de cümle ağyâre misâli...

Gel gör; medet yine sana düşüyor
Bedenler buz kesmiş, ruhlar üşüyor
Yalnız senin mâzin ümit taşıyor
Yüksel yeniden, minâre misâli...


Yorumlar - Yorum Yaz