BAKİ AYHAN

Somutçu ve Somuncu Şair Deyişmesi (59/20)

Akademik Teşvik Gazeli (61/24)