UNÇULUK ANŞA-BEDİRİK HÜRÜ/İKİ

Bedirik Hürü; umutlu, umutlu, Unçuluk Anşa’nın gözüne bakarak:
“Gız Anşa çıkar şu soykoolasıca a’azıyın içindee paklıya, senin bir bildiin var, olmasa bööle demen, de bahim şindik. Yani bu Del’emine benim o’olana, yani Cüme’eme Leyli’yi verir mi dersin?”
Unçuluk Anşa gülerekten, kahkaha atarak, eline bir çöp alıp oturduğu yerin önüne bir çizgi çekti, Bedirik Hürü’nün dizini tıpışlıyarak:
“Aha da şu cızzıı görüyon mu Hüraatın? Görüyon daal mı?” dedi.
Bedirik Hürü; pel pel bakarak, sinirli sinirli, sertçe:
“Hee görüyom, na var ola bu soykaalasıca cızzıgda, çabıg de gız! Ne deeciisen çabıg de! Bag beni zıardma!, Günehevde sokma Anşa!” dedi.
Unçuluk Anşa:
“Hah işde, bu cızzıı unudma! Hüraatın unudma!, bu iş olacag diyom ben saa, Del’eminenin gızı Leyli senin gelinin olacaaag, bu gadlı diyom ben! Başga da bişet demiyeceem şindilig hee!” diyerek burnunu havaya kaldırdı.
Bedirik Hürü hafiften gülerek:
“Töbe töbee, bu avrad tööle gudurug vallacıına, gız anam Anşa sen erişigsin ellehem, bu ne bire gız musga mı yabdın yoosa? Bu ne bilmişlig bööle? Annacında Hüraatın var Hüraatın! Bunnarı yutar mı sanıyon sen hıı?” diyerek değneğinden destek alarak çabıcak yekindi: “Yörü! gediyog öyliyenşi, yörü yörü baam, yörüü!” diyerek Unçuluk Anşıya galdırdı, ikisi birden demirçik ağacının gölgesinden ayrıldılar, götöötüne eve doğru giderken, zaten akşam olmak üzereydi ki güneş gedikten çoktan aşmıştı bile. Bu demde buzalacı inek ve yoz inek de onlarla beraber eve vardılar. Vardılar ki Unçuluk Anşa’nın ve Bedirik Hürü’nün herifleri, Takoz Remzi ile Ellik Ali, çardakta yan gelmişler laf ediyorlar. Yeni gelişmelerden haberleri yok tabii ki. Olan oldu artık, bundan sonra bak sen karmaşaya.
Bedirik Hürü çardağa yaklaşır yaklaşmaz gocası Takoz Remzi’ye:
“İremzii, İremzi. habarın varmı? Oolumuz Cüme’ye Del’eminenin gızı Leyli’yi isdemiye gediyog, hemi de böön aaşamdan gedeceek, düğürçülüğe gedecek olan da aha bu Unçulaanşa, öteede herifi Ellik Ali. Seniinen de ben. Dördümüz gedeceeg.” dedi ve kestirdi attı. Takoz Remzi bu haberi alır almaz, yerinden hafif yekindi, önce yanı başında oturan Ellik Ali’ye dönerek, usulcadan:
“Bu avrad ne diyo bire Ali!? Gudurug mu necig bire yuva?” dedikten sonra, karısı Bedirik Hürü’ye dönerek:
“Baa bag avrad, O Kepir Gadir denen kehrenecinin gapısına gedip de anadır gız mız isdemem. İsdeemem diyom duyduu beni? İs-de-mem! Duymadıyısan birdaha diyom, is-dee-mem..! Annadıı? A’aşam a’aşam da benim depemi addırıb zıvanadan çıkarma adamı Hürü. O Kepir Gadir denen herife de daha hersim enmedi zatı. Sen de otur oturdu’un yerde nufusunu gırdırma baa Hürü!” dedi.
O arada tabakasını şalvarının sağ cebinden çıkartarak bir gaçak tütünden ciara doladı, gözü sadece ciarıya bakarak söylenmiye devam etti. “Haa biri senin aklını çelik belli ki ne, akıl yok da sende zatı” diyerek, kastettiği Unçuluk Anşa’ya da bir gözüyle yan yan baktı.
O arada Unçuluk Anşa, lafın kendisine geldiğini anlar anlamaz elinin birini beline koydu, diğer eliylede bastonuna çökerek yarı büklüm vaziyette, Takoz Remzi’ye ağzını açtı, gözünü yumdu:
“Bak İremzi ede; beni ee deene! Şurda gonşuyuk, şindiyeçaa annacına geçib de heçbir vakıd it gimi kemçirmedim. Hüraatın’ı da bacım gımı bilirim, berg de severim. O’olun Cümee sizin o’olunuz oldu’utaa benim de o’olum sayılır. Bu Cümee gırkıneeldi, naakıd evleneceg de naakıd çor çocuk sehebi olacak bu çocuk? Hıı sööle baam? Vallaa gızım olsa çıırır eliminen verirdim Cümee’ye gızımı. Amma ileekin yok. Bu çocuk Del’eminenin gızı Leyli’yi sevmiş, Leyli’de Cümee’yi. Daha ne bekliyonuz yazzıg, güneh deel mi bunnara hıı? Allaaseven İremzi ede şu inadı tergede yolumuzu aç cır navar. Ha bunu eelinen diyom saa, yoog eeligden annamassan ben saa yapaacaamı biliyom. Biliyon benim bir yüzüm insan, bir yüzüm it. Benim ötee yüzümü açdırma! Yoosa seni şuracıgda pisyas ederim İremzi ede bunuda de belle!” dedi.
Esip gürleyen Takoz Remzi’den gık çıkmadı. Baktı ki iş değişecek, hemen püsüyü torbaya koydu.
Tabii bu sözleri dinleyen Unçuluk Anşa’nın herifi Yellik Ali; lafa girerek:
“İremzi gardaş, vallaa ne yalan söölüyem benim avrad dooru diyo.” dedi. Sıkıyısa demesin. çünkü o, hanımı Anşa’dan yiyeceği zılgıtı ee bilir de ondan.
Ortalık birez sekniyince, Bedirik Hürü:
“Nediin susuyon bire herif? Cuvap versene Anşa’atına? Beni taysınmıyodun nooldun alımını aldıı?” dedi.
Takoz Remzi; usulcadan,
“E temam temam. isderig.” dedi sadece. Eğer demese Unçuluk Anşa’dan çekeceği var. Takoz Remzi bunu çok iyi biliyor. Bu sözü duyan Bedirik Hürü’nün yüzü ışıldadı, ellerini göğe kaldırıp:
“Ohh Yarabbi şükür!” dedi.

devam edecek


Yorumlar - Yorum Yaz