BUNDAN EYİYDİ

Kara kazanları ocağa kurup
Elde don yıkardık bundan eyiydi
Pırtının üstüne tokacı vurup
Üfeler sıkardık bundan eyiydi

Hantallık bilmezdik maraz bilmezdik
Gardaştık hepimiz garaz bilmezdik
Toprak dostumuzdu kriz bilmezdik
Kendimiz ekerdik bundan eyiydi

Ekinleri orak ile biçerdik
Pınarlardan avuç avuç içerdik
Kağnı inen köy yolundan geçerdik
Mal melal bakardık bundan eyiydi

Kalorifer yoktu soba yanardı
Herkes katığına ekmek banardı
Ana çadır idi baba çınardı
İdare yakardık bundan eyiydi

Endezemiz idi anadut yaba
Kömbe yapmak için kuzine soba
Sırtımızda gocuk, keçeden aba
Oy kenger sökerdik bundan eyiydi

Damların başında asmalar vardı
Aldatmalar değil küsmeler vardı
Hazır giyim yoktu basmalar vardı
Biçip de dikerdik bundan eyiydi

Gurbete giderdik kara trenle
Mektuplaşır idik yârla yarenle
Yollar kapanırdı karla boranla
Hetikle çıkardık bundan eyiydi

Cıncık güllelerden toplardık enek
Hamamlıklar yoktu çağlardı yunak
O kerpiç evleri sanırdık konak
Kışın loğ çekerdik bundan eyiydi

Bizim sokak vardı siteler yoktu
Sahtekar, düzenbaz çeteler yoktu
Kavurma yapardık soteler yoktu
Diz kırıp çökerdik bundan eyiydi.

Yazıya inip de çalardık çapa
Sirke turşusunu kurardık küpe
Yorulmaz aşardık dağ ile tepe
Kuş gibi sekerdik bundan eyiydi

Cuvara bilmezdik ekzoz bilmezdik
Doğal beslenirdik hasta olmazdık
Nurgül’üm yaylaya çıkar gelmezdik
Irahan kokardık bundan eyiydi.

Halk Ozanı Hilmi Şahballı’nın ‘Bundan İyiydi’ şiirine nazire


Yorumlar - Yorum Yaz