BU MEVTAYI NASIL TANIRDINIZ?

Giderken alkolden girdi komaya,
Meyhaneyi yurt sayardı bu deyyus.
Yemin eder pazar derdi cumaya,
Ağustosu mart sayardı bu deyyus.

“Ben dahiyim, eşim dengim az.” derdi,
İnat için zemheriye, yaz derdi,
Kuşa kirpi, kurbağaya kaz derdi,
Kel sıpayı kurt sayardı bu deyyus.

Nasipsizdi iman, edep, ahlâktan,
Kin sağardı enayiden, ahmaktan,
Biraz daha alçak idi alçaktan,
Namertleri mert sayardı bu deyyus.

Tam sapıktı, şer yollara sapardı,
Heykel diker, ilah diye tapardı,
Abdestsiz her yöne secde yapardı,
Kıblegâhı dört sayardı bu deyyus.

Türklüğe düşmandı, hep kin güderdi,
Yahudi’ye yaltakçılık ederdi,
Hıristiyan ile yola giderdi,
Ermeni’yi Kürt sayardı bu deyyus.

Görgü şahidiyiz, yalan yok hocam,
Tek güzel huyunu bilen yok hocam,
Geberip giden var, ölen yok hocam,
Doğruluğu dert sayardı bu deyyus