PATATES GAZELİ

Yerin altında idin tâ başa çıktın patates
beş para etmez idin tâ beşe çıktın patates

seni hor görmedik aslâ başımız üzre yerin
gözümüz doydu seninle aşa çıktın patates

sana yan gözle bakan muhtekirin dîni mi var
kazanında pişe geldin taşa çıktın patates

soğanın cücüğüne ok gibidir gamzelerin
göz ucuyla kime güldün kaşa çıktın patates

kul cibâlî sana vermez elini kurtaramaz
kolunu hem cebini çok yaşa çıktın patates..

(22.06.2018)