SOĞAN GAZELİ

Ağayım der gezinirsin cücüğün var a soğan
çok mu gördün garibin sofrasını dar a soğan

fakirin tenceresi kazanı sensiz öksüz
ne kurun ne yaşını aşına doğrar a soğan

ihtikârın gözü çıksın yapanın yaptıranın
gözünü ver yaşa hem mi’desini sar a soğan

sana gelmezdi bu âdet sana kalmaz bu zamân
ihtiyâcı sana çoktur yiğit ağlar a soğan

pazara kalmaz o beylik patates ile sana
soran olmazsa cibâlî sizi tartar a soğan...
(22.06.2018)