HEY GİDİ GÜNLER

Bahır teştte pırtı yurduk külünen
Bağçayı gazardık gazma, belinen
Bulgur savururduk esen yelinen
Eski günler böönden eyiydi heri

Don yuyucum deyni ataş gayardık
Yaylalara çıhıp çebiş yayardık
Tarlanın başında meke soyardık
Eski günler böönden eyiydi heri

Yuhanın içine pendir dürerdik
Misafire pambık minder sererdik
Zobada yahacak odun gırardık
Esgi günler böönden eyiydi heri

Anam derdi duluğunu şişirme
Guşganada südü bişir daşırma
Gaymağını barmağınan aşırma
Esgi günler böönden eyiydi heri

Gara lastik vardı gundura yohtu
Topraktı damımız, fakirlik çoktu
Buydururdu gışlar pek bi soğuktu
Esgi günler böönden eyiydi heri

Boyna çalışırdık boş durmazdık heç
Mal mülk için buğdar goşdurmazdık heç
Cıvıh damgasını vurdurmazdık heç
Esgi günler böönden eyiydi heri

Somun almak lüksdü yuha açardık
Yuhanın üstüne ufra saçardık
Evrağacı saca vurup gaçardık
Esgi günler böönden eyiydi heri

Çamırda çaylagda oynardık oyun
Mırrığa batarak güderdik goyun
Gapanırdı gardan yolu hep köyün
Esgi günler böönden eyiydi heri

Avurdumuz dolu yerdik hep aşı
Garsamba toplamak bacımın işi
Mahana ederdik ağrıyan dişi
Esgi günler böönden eyiydi heri

Sapanınan cücük vurup avlardık
Bazlamayı teze yağnan yağlardık
Punarın başında gönül eğlerdik
Eski günler böönden eyiydi heri

Gar yağdı mı garsambacı yapardık
Yaz gününde hep eskimo satardık
Sıcak suya oraleti gatardık
Eski günner böönden eyiydi heri

Gaçamık yapardık mısır unuynan
Çökelik basardık geçi gönüynen
Düğünler gurardık harman sonuynan
Eski günner böönden eyiydi heri

Nurgül’üm orağnan ekin biçerdik
Sabah çay yerine şovra içerdik
Yaz gelincik yaylalara göçerdik
Eski günler böönden eyiydi heri

Bahır teşt: Bakır büyük leğen, Pırtı: Çamaşır, Yurduk (yumak): Yıkamak, Ateş Gaymak: Ateş yakmak, Böön: Bugün, Meke: Mısır, Heri: Bre, hey, yahu gibi seslenme ünlemi, Pendir: Peynir, Duluk: Yan taraf, mesela yüzün bir yanağı, damın yan tarafındaki duvarı, Guşgana: Küçük, derin tencere, kazan, Boyna, boyuna: Daima, Pambık: Pamuk, Buğdar: Bu kadar, Ufra: Yufka ekmek açarken hamur bezesinin üstüne açmak yapışmasın diye saçılan, ekelenen un, Buymak: Titremek, donmak, buz tutmak, Cıvıh: Hoppa, şımarık, Mırık: Çamur, Mahana: Bahane, Garsamba: Dağınıklık, döküntü, Şovra: Çorba, Teze: Taze, Garsambaç: Kar ile pekmez karıştırılarak yapılan soğuk tatlı, Eskimo: Yoğurt, süt ve meyve sularının dondurulması ile yapılar meybuz, Gaçamık: Mısır unu, pekmez ve tereyağ ile yapılan bir yemek türü


Yorumlar - Yorum Yaz