DÜNYA

Ne canlardan geri kalmış müsâfirhânedir dünyâ
Harâb ender harâb olmuş yatur virânedir dünyâ

Harâb olmuş du-rûyine duâlar yüzü suyuna
Nazar kıl hây û hûyına kuru efsânedir dünyâ

Şirâr-ı mekrine yanma yüzüne güler inanma
Sen anı âşinâ sanma sakın bîgânedir dünyâ

Ne semtte kullanırsan at felek eyler sen âhır mat
Mücerret zehri kat kat dolu peymânedir dünyâ

Ömer el çek safâsından vefâ umma vefâsından
Hazer eyle cefâsından fenâdır ya nedir dünyâ


Yorumlar - Yorum Yaz