NEVRUZİYE

Beşten büyük bu dünyanın alayı
Savuştursun Rabbim senden belayı
Diline sahip çık basma kalayı
Herkes sana selam çaksın Hân’ım hey!

İki bin yirmi üç çattı çatacak
Trump’un gemisi battı batacak
Putin’in şafağı attı atacak
Varsın birbirine çöksün Hân’ım hey!

Gören görür yanan ile yakanı
Ayırt eyle gören ile bakanı
Doğru sözlerine karşı çıkanı
Koy kendi çöpüne keksin Hân’ım hey!

Yolda belli olur yâr ile yaran
Gördün hekim değil yaranı yaran
Sen yanarken kendi gölgede duran
Varsın salya sümük döksün Hân’ım hey!

Kediler çöplükte çatıda itler
Kaşındırır durur yavşaklar bitler
Gres yağı kokar oldu kispetler
Yeni pehlivanlar çıksın Hân’ım hey!

Bülbüller kafeste yok gülün rengi
Kimse göze almaz nefsiyle cengi
Kim kimle anılır kim kimin dengi
Herkes aynasına baksın Hân’ım hey!

Alan alsın ellerine masatı
Yiğitlerin örnek alsın Basat’ı
Çek besmele al eline pusatı
Gök girende kızıl çıksın Hân’ım hey!