MAHO'NUN EŞEĞİ/bir

Bir Maho’muz vardı bir de eşşeği
Maho yükü çeker, eşşek yatardı.
Semer Maho’daydı yular eşşekte
Her çamura önce Maho batardı.

Eşşek yüke tembel ziyana dörtnal
Eşşek hain amma Maho tam bir mal
Yıllarca sürdü hep bu kepaze hal
Eşşek Maho’yu bir pula satardı.

Yiyince arpayı azardı eşşek
Başıboş bağ bahçe gezerdi eşşek
Rahatlık içinde yüzerdi eşşek
Bazen Maho’ya da çifte atardı.

Turşu satsa Maho küfe sırtında
Kırıtan eşşeği yürür ardında
Maho turşu, eşşek kendi derdinde
Pazarı eşşeğin sesi tutardı.

Muhtar öldü, kaldı Maho’ya mühür
Eşşek Maho’nun da önünde yürür
Suya gitse bekçi el pençe durur
Eşşek köyde böyle caka satardı.

Maho yazı yazsa mühür vuran o
Maho’nun yerine duyan gören o
Maho’yu nodulla yola süren o
Maho biraz geri kalsa iterdi.

Eşşeğin hüneri çoktu da lakin
İçten pazarlıklı hain mi hain
Yıksa da dünyayı dururdu sakin
Fitnelik deyince yerden biterdi.

Maho eşşeğe toz kondurmaz öyle
Laf kâr etmezdi ne söylersen öyle
Maho ters düşmüştü koskoca köyle
Ona göre eşşek bin köy ederdi.

Onun eşşeği tek, kıymeti çoktu
Komşular kıskançtı, insafı yoktu
Eşşek için Maho herkesi yıktı
Onu canından da üstün tutardı.

Kemirmedik kavak koymadı hınzır
Tarlaları bozdu doymadı hınzır
Maho mu? Bunları duymadı hınzır
Köylü bitti artık gına getirdi.

Konu komşu çıktı çileden artık
Maho vurdumduymaz eşşekse yırtık
Eşşek denilince kapılar örtük
Maho komşulara kızar çatardı.

Bir çare aradı ağalar beyler
Duydu bu olayı şehirler köyler
Herkes birbirine bu işi söyler
Duyanlar gülmekten yere yatardı.

Sonunda Maho’dan mührü aldılar
Yaka paça başka köye saldılar
Yaptıklarından mutlu oldular
Artık tüm köylüler rahat yatardı.

Herkes artık kendi işine daldı
Lakin hain eşşek ahırda kaldı
Bu sevda Maho’ya pahalı oldu
Sahipsiz eşşek te göbek atardı.

Eşşeğe kalmıştı Maho’nun malı
Pirinçten karyola, atlastan halı
Bir ambar arpası, dört tane nalı
Maho’nun tahtına eşşek oturdu.

Maho hâlâ kızar köye boşuna
Gitmedi eşşeksiz kalmak hoşuna
Bilse bu iş neden geldi başına
Eşşeği pastırma diye satardı.

Köylüler sevinsin kurtulduk diye
Eşşek köyü kırk kez götürür suya
Geçmemek gerekti eşşektir diye
O eşşek şeytandan bile beterdi


Yorumlar - Yorum Yaz