VALİLİK MAKAMINA


On bir nüfus gecekondu bir evde
Gürültüden durulmuyor Vali Bey
On bir yerden öter on bir boş mide
Gurultudan durulmuyor Vali Bey

Hane halkı mecbur oruç tutuyor
İftar topu haftada bir atıyor
Anam hasta, ciğerleri ötüyor
Hırıltıdan durulmuyor Vali Bey

Çocukların kimi yeni yürüyor
Yaşlı babam bedenini sürüyor
Gece evi bir senfoni bürüyor
Horultudan durulmuyor Vali Bey

Ayıp amma bunu size demesi
Hanımımın hep soğuldu memesi
Yine bitti bebeklerin maması
Zırıltıdan durulmuyor Vali Bey

Girilmiyor küften, nemden içeri
Rüzgâr dolar kırık camdan içeri
Yağan yağmur akar damdan içeri
Şırıltıdan durulmuyor Vali Bey

İnsan gibi yaşamaktı dileğim
Felek büktü tuşa geldi bileğim
Kim ne dese duyar oldu kulağım
Mırıltıdan durulmuyor Vali Bey

Mülkî amir diye bildim sizleri
Bir iş verin mutlu edin bizleri
Müjde bekler çocukların gözleri
Pırıltıdan durulmuyor Vali Bey


Yorumlar - Yorum Yaz