YALANLAMA-ATIŞMA

Kutlu Ozan
Gölgelerden bir gökdelen kurarak,
Son katını tutup sattım herkese.
Düş atımla, düş dışında durarak,
Yalandan gerçeği attım herkese.

Gözükara
Altı pişmiş ekmek, yetmiş kavunu,
Yiyen fare çalım satarak gitti.
On çuval bulguru, yüz silme unu,
Çalınca silahı atarak gitti.

Kutlu Ozan
Yıldızları toz haline getirdim,
Gökyüzüne ekin ektim, bitirdim,
Günü aya, ayı yıla yetirdim,
Mevsimlerden hüzün kattım herkese.

Gözükara
Akla gelmeyeni akla getirdi,
Soysuz kedilerin soyun bitirdi,
Sülüğe kırk takım binek götürdü,
Tozunu dumana katarak gitti.

Kutlu Ozan
Geceleri, yorgan diye serindim,
Hayal kurdum, düş görmeye erindim,
Kordan sıcak, zemheriden serindim,
Gül oldum gülünce, battım herkese.

Gözükara
Heyecan girince işin özüne,
Tilki kulak asmaz aslan sözüne,
Kimi kestirdiyse fare gözüne,
Verdiği zarardan batarak gitti.

Kutlu Ozan
Kaf dağında Keloğlan’la dolaştım,
Üç kapıdan kırk makama ulaştım,
Yer altında olmaz işe bulaştım,
Gücüm yoktu, gelip çattım herkese.

Gözükara
Kurtlar ile dağı taşı dolaştı,
Kuzularla maksadına ulaştı,
Şirket kurdu ihaleye bulaştı,
Yolu yolsuzluğa çatarak gitti.

Kutlu Ozan
Yine bozdum rakamlarla aramı,
Tımar ettim tuz basarak yaramı,
Ben çalmışken göre göre paramı,
Haklarımı helal ettim herkese.

Gözükara
Bolu geçidini tuttu yarısı,
Şehre vali oldu eşek arısı,
Kara çıktı yumurtanın sarısı,
Horozlar kahkaha atarak gitti.

Kutlu Ozan
Akrepleri muhabbetle elledim,
Yol üstünde direk buldum, telledim,
Bir adımı kırk senede belledim,
Ne mutlu, aklımla yettim herkese.

Gözükara
Ne merkepti ne katırdı ne attı,
Küşneyle kişnedi arpayla yattı,
Yükünü yüksündü sırtından attı,
Direği dirseği yutarak gitti.

Kutlu Ozan
Kutlu Ozan konuş, anlat, yaz söyle,
Eğip bükme, çok uzatma, az söyle,
Mevsimlerden bahar söyle, yaz söyle,
Sen gittiysen ben de gittim herkese.

Gözükara
Susuz pişirerek sulu böreği,
Hayrete düşürdü biti pireyi
Kimse duymaz yalanlama gereği
Gözükara’m kendin tutarak gitti.


Yorumlar - Yorum Yaz