TAŞLAMA

Zenginin züğürdün vasfın edeyim,
Züğürt nere varsa han da bulamaz.
Zengine baklava börek çekilir,
Züğürt arpa darı nan da bulamaz.

Zenginin yoluna çıkarlar karşı,
Aralıkta kalır züğürdün başı,
Zenginler giyerler kutnu kumaşı,
Züğürt bacağına don da bulamaz.

Zenginin yoluna olurlar türap,
Züğürt nere varsa her işi harap,
Zenginler giyerler kundura çorap,
Züğürt ayağına gön de bulamaz.

Zenginin faytonu dağlardan aşar,
Züğürt düz ovada yolundan şaşar,
Zenginin helvası bal ile pişer,
Züğürt herlesine un da bulamaz.

Zenginin iki üç kat olur damı,
Gece şule vermez züğürdün mumu,
Kızılırmak gibi zenginin demi,
Züğürt damarında kan da bulamaz.

Zengin nere varsa ırahat olur,
Züğürdün her işi kabahat olur,
Zenginin kefeni dokuz kat olur,
Züğürt kefenine yen de bulamaz.

Ruhsat bu güftarı yazar bitirir,
Züğürdün vasfını yazar bitirir,
Zengin zemheri de terler oturur,
Züğürt ağustosta gün de bulamaz


Yorumlar - Yorum Yaz