TERS ÖĞÜT

Hocam, nedir bu kaygı
Var mıdır hukuka saygı
İdeal, yavan bir duygu
Eyyamcılık, kral yemek
Bihamiyet olmak gerek

Güçlü isen sen yap, olur
“Kanun” hep zayıfa kalır
Her fırsat bir kere gelir
Soy devleti soğur yürek
Bihamiyet olmak gerek

İste hakkın olmayanı
İhtirasla besle canı
Budur insanlığın şanı
Para bayrak rüşvet direk
Bihamiyet olmak gerek

Namusluysan “hak” sefalet
Vurgunculuktur marifet
Bu mudur sosyal adalet
Köşe dönmek “kutsal” erek
Bihamiyet olmak gerek

Herkes özgür, soyar soyar
“Sürüler” yerine koyar
Açlar verir, toklar doyar
Az verdin mi cay-ı kürek
Bihamiyet olmak gerek

Dindara din hürriyeti
Doğu der can hürriyeti
Canmış “yaşam”ın diyeti
Zalim hür, mazluma köstek
Bihamiyet olmak gerek

Kan dökülür, gül koklarlar
Bir tek seçimde yoklarlar
Hem de karayı aklarlar
Bulamazsın gerçek bir renk
Bihamiyet olmak gerek

Okuyorlar, yazıyorlar
Değerleri bozuyorlar
Azdıkça da azıyorlar
Erdem öldü yoktur örnek
Bihamiyet olmak gerek

“Adalet” der der, inleriz
Biz çalar, hep biz dinleriz
Lambadan çıkmış cinleriz
Yol arama, etme merak
Bihamiyet olmak gerek

İstisnalar kural oldu
Kart tilkiler kral oldu
Çakallarsa maral oldu
Aslan şimdi şaşkın ördek
Bihamiyet olmak gerek


Yorumlar - Yorum Yaz