TAŞLAMA

Hey ağalar zaman azdı,
Düşmüşe il üşer oldu.
Küllükte sürünen eşek,
Cins atla yarışır oldu.

Palas üstünde yatmıyan,
Bıyığna pala batmıyan,
Porsuk ardından yetmiyen,
Ceylana ulaşır oldu.

Evlerinin önü tazı,
Yazılır turnası kazı,
Yaşına yetmedik kuzu,
Koç ile vuruşur oldu.

Gevheri der işle hata,
Katırlar baskındır ata,
Olur olmaz maslahata,
Çocuklar karışır oldu.


Yorumlar - Yorum Yaz