EŞŞEK

Arpan da önünde samanın da var
Ya niçin somurttun yüzünü eşşek
Madem zırlamaya zamanın da var
Niye çaldın elin sazını eşşek

Çifte atma düşürürsün nalını
Köpek dahi sıcak yemez yalını
Kemirirsin kemerinin cilini
Bari zay etmesen bezini eşşek

Bu hamallık iki tutam ot için
Yük taşırsın saraydaki zat için
Kazandığın katır için at için
Halen mi açmazsın gözünü eşşek

Kim taktı ki kulağına küpeni
Tanımazsın seni hamal yapanı
Terbiyesiz büyütmüşsün sıpanı
Bak o da çekmiyor nazını eşşek

Bozulmaz dünyanın hile büyüsü
Derindir çıkılmaz azap kuyusu
Sırtına binenin yoktur sayısı
Hiç silen oldu mu tozunu eşşek

Takılırsın her sürünün peşine
Akıl da şaşırır senin işine
Derdini ifade etme boşuna
Eşşeksen kim dinler sözünü eşşek

Sebep ne ki eğliyorsun isyanı
Ara da bul kendindeki noksanı
Örnek al âlemden Cemal Divani
Kaçırma hayatın dozunu eşşek