ŞAİR/ÂŞIK ATIŞMASI/3

Tayyib Atmaca: 
Hipodrumdan çıktı koşuyor atlar
Bulduğu delikten çıkan çıkana.
Cami avlusunda şampanya patlar
İçip teke gibi kokan kokana.
 
Âşık Cemal Divanî: 
Acayip bir hale geldi bu millet
Nefret ateşini yakan yakana
Bizi bizden aldı gurur ve illet
Hatırı gönülü yıkan yıkana
 
Tayyib Atmaca: 
Tavanı delecek gurur ve kibir 
Arayan bulamaz düşüne tabir
Kazılır herkese yetecek kabir
Burnunun ucuyla bakan bakana.
 
Âşık Cemal Divanî: 
Bu gidişat  cehalete yol oldu
Fidanlar büyüdü koca dal oldu
Zamanın dikeni gonca gül oldu
Koparıp yakaya takan takana
 
Tayyib Atmaca: 
Fidanlar kırıldı bozuldu bağlar 
Kim kimi ovalar kim kimi yağlar 
Sağların haline hastalar ağlar 
Avda çatırtıya sıkan sıkana
 
Âşık Cemal Divanî: 
Vatan toprağının bağı mı kaldı?
Dumansız boransız dağı mı kaldı?
Alem mevta oldu sağı mı kaldı?
Canından usanıp bıkan bıkana
 
Tayyib Atmaca: 
Eksik olmaz dağın başında duman
Kimisi saz çalar kimisi keman
Korkarım dileriz düşmandan eman
Suçu birbirine  yıkan yıkana
 
Âşık Cemal Divanî: 
Belki çektiğimiz elemdir gamdır
Sen git uyu beyim o iş tamamdır
Şu bizim partiden bizim adamdır
Karşılıklı rumuz çakan çakana
 
Tayyib Atmaca: 
Kanadıkça tuz bastılar yaraya 
Tamah eylediler haram paraya 
Türlü renk kattılar aka karaya 
Timsah gözyaşları döken dökene
 
Âşık Cemal Divanî: 
Gözyaşımız irin gibi kan gibi
Aklımız dönüyor değirmen gibi
Dünyanın sefası şiş balon gibi
Yetişip bir iğne kakan kakana
 
Tayyib Atmaca: 
Haya Kafdağı’nın ardına kaçtı 
Müslüman kafire kucağın açtı 
Bu nasıl zulümdü  nasıl kaç kaçtı
Mazlumun boynuna  çöken çökene
 
Âşık Cemal Divanî: 
Aklım fikrim olanlara erişmez
Âlim olan cahil ile görüşmez
Mazlum ezen zalim ile vuruşmaz
Savaş eylemiyor hakan hakana
 
Tayyib Atmaca: 
Atmaca sözünü burada bitir 
Al toplu iğneyi nefsine batır 
Eskilerde kaldı artık hal hatır
Lafı  sadağından çeken çekene.
 
Âşık Cemal Divanî: 
Cemal Divanî’nin bu garip halı
Kulun üzerinde kulun vebalı
Kimisine deniz devletin malı
Çalıp midesine tıkan tıkana

 


Yorumlar - Yorum Yaz