MEMLEKET ORTAMI

mudu yarına bağlayan halkım, 
Gelen beyin giden beyden farkı yok. 
Üzüme bakarak büyüyor salkım, 
Pekmez yapıp çıkaracak çarkı yok.
 
Yarış atı gibi büyür çocuklar,
Oyuncak yerine çanta kucaklar, 
Yüksek binalarla kentler, bucaklar,
Nefes alıp oynayacak parkı yok.
 
Muhtaç insan sebat eder çalışır,
Kul elinde kul olmaya alışır, 
Ücra yerde bir hâneye ulaşır, 
Kafasını sokacağı barkı yok.
 
Geçim için kapı kapı gezilir,
Nâmerdin emrinden muhtaç ezilir,
El ovalar, boyun büker, büzülür, 
İşlenilen günahların terki yok.
 
Adalet hukukla kavgalı yolda, 
Sağda yalpa yaptı devrildi solda, 
Eğitim sağlıkla nefessiz salda, 
Asayiş zeminde, yolun berki yok.
 
Sınavda referans olmazsa olmaz,
Kontenjan sınırlı, torpilsiz dolmaz,
Ağzıyla kuş kapsa doğruya kalmaz,
Düzen böyle, hiç Allah’tan korku yok.
 
Tuncer’de mevzular çoğalır daha,
Bu dünya kullara imtihan, saha,
Hakk’a, adalete biçilmez paha, 
Terâzi gözünde insan ırkı yok.
 

Yorumlar - Yorum Yaz