ÂŞIK/ŞAİR ATIŞMASI/4

Tayyib Atmaca:
Anası kızına tango belletir 
Başka oynayacak oyun mu kaldı? 
Sarılınca her yerini elletir 
Koçlar iğdiş oldu koyun mu kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Ya konkene hasta ya da  tavlaya
Çünkü başka da bir oyun kalmadı.
Bırak şu eniği biraz havlaya
Koçu kurban ettik koyun kalmadı.
 
Tayyib Atmaca:
Kardeş bacı gitti oldular kanka
Borç veren kalmadı çoğaldı banka 
Sosyete itiyle oturur banka
Emmi dayı bibi kayın mı kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Yine çok sert esti bu aşkın yeli
Onda durmak olmaz delidir deli
Fesbuk’tan bulmuştur on beş sevgili
Emmi dayı bibi kayın kalmadı.
 
Tayyib Atmaca:
Başımıza türlü ezalar geldi 
Uyuduk uyandık cezalar geldi
Top tüfek tükendi füzeler geldi 
Toprağa gömecek mayın mı kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Tükenmez efendim derdim var kat kat
Dededen duyduğun oğluna anlat
İcat oldu duron diye bir alet
Havadan vurulduk mayın kalmadı.
 
Tayyib Atmaca:
Talim bitti her yer ana kucağı 
Arasan da bulamazsın kaçağı 
Paraya döküldü asker ocağı 
Artık hazır gelir tayın mı kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Bilemiyorum mazi bize neler der
Oku şu tarihi bize haber ver
Dayısı olana ölmeyecek yer
Şimdi yazılacak tayin kalmadı.
 
Tayyib Atmaca:
Dayılar ayıyı yeğen belledi 
Hataların üzerini külledi
Gâvur icatlarla bizi solladı 
Kiraya verdiler beyin mi kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Dilimizi sorma olduk yüz dilli
Amelimiz yoktur doğru fiilli
Şer işlerde yoktur bizden akıllı
Hak yolda düşünen ‘bey’in kalmadı.
 
Tayyib Atmaca:
Ameli bıraktık herkes amele 
Dinamiti döşediler temele 
Cemil sana ömür hasta cemile
Aile bakacak yayın mı kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Şimdi alim cahillere çalışır
Dostu olan bir tenhada buluşur
Bütün medya bir ağaya çalışır
Bizi anlatacak yayın kalmadı. 
 
Tayyib Atmaca:
Çalışan çalışır ayağa başa 
Kabirde birleşir er ile paşa 
Şeytana da gerek elbet temaşa
Alem berduş doldu sayın mı kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
Benlik denen bir odada oturduk
Ninni dedik ağıtları yitirdik
Beş bin yıllık geleneği bitirdik
Bilmem kaç kişiyiz sayın kalmadı.
 
Tayyib Atmaca:
Varsın desin bize yobaz diyenler
Gece gündüz etimizi yiyenler 
Göçtü gitti Atmaca’yım diyenler 
Dalına konacak kayın mı kaldı?
 
Âşık Cemâl Divanî:
İlahiden bekliyoruz fermanı 
Cemâl Divanî de ister dermanı
Elimizle yaktık bunca ormanı
Kavaklar kurudu kayın kalmadı.

 


Yorumlar - Yorum Yaz