SÜRÜNGENLER

-Halık-ı Zülcelal’in yarattığı hayvanatı zehavifeden i’tizar ederek-
 
Omurga dik durmayı gerektirir
Omurga şahsiyet ister
Sözün ok gibi doğru
Özün granit gibi pek
Yolun ip gibi dümdüz olmalı ki
Omurgalı adam desinler
Dik durmayı zira zül addeder
Sürüngenler, sürüngenler
 
Yüzüstü çıkarlar her nere çıksalar
Tepe takla inerler çıkışlarına inat
Onlar için ne kadar da değersizdir
Bir çift ayak
Bir çift kanat
Ve eller
Nasırlı eller
Taşların suyunu çıkaran
Yalçın kayaları delen
Tırnakları aşınmış nasırlı eller
Sürünmeyi meslek edinirler
Sürüngenler, sürüngenler
 
Dilleri rengârenktir
Tıpkı derileri gibi
Pes eder bukalemunlar bile onları görende
 
İftiraları kirli çamurdan
Kapkara siyaha kadar ton ton
İltifatları vıcık vıcık yağ
Salyaları en koyu kıvamıyla sünük sünük
En doğru sözlerine kırk yalan gizlerler
Sürüngenler, sürüngenler…
 

Yorumlar - Yorum Yaz