KELE BACIM

Kele bacım ikrah geldim yumuşdan, 
Dehlim biddi sona erdi bu sene, 
Damızlık öküzün damı gamışdan, 
Sol böğrüne sızı girdi bu sene.
 
İki geçi, kör hakına, gır oğlak, 
Çebişin boynuzu gırıldı loğlak, 
Dana yavsılandı dutuyo böğlek,
Peşinden gopmakdan yordu bu sene.
 
Buğda yemiş töhmelemiş hözüre, 
Sağ elimde mıntı solda vizire, 
Et yemiye üşüşdüler hazıra, 
Künde çaman höküm sürdü bu sene.
 
Akar değen loğ loğladım damına, 
İki pança arpa gaddım samana, 
Löküs yakdım boğdurmadım dumana, 
Buzaladı görpe verdi bu sene.
 
Gıran girdi celfinnere dünekde,
Bizim uçun horoz da bir inek de, 
Beygir, gatır yüklü durur hanekde, 
Semerini köşger ördü bu sene.
 
Emilikler portnak buldu dıkıldı, 
Goca kesme palıdından yıkıldı, 
Yağlı kütük ocaklıkda yakıldı, 
Punarayı islim sardı bu sene.
 
Dölek yerin ekinneri güverdi, 
Memmed Emmim dıkılanı döverdi, 
Bâzi zaman garanmaz da överdi,
Mehkemeden eli dardı bu sene.
 
Iraz bacım az mı çekdin gahrini ?
Yumuş uçun verhe saldın Bahri’ni,
Arar olduk bıldır yılın behrini, 
Yaza çıkmak epey zordu bu sene.
 
Bir föterli tüccar geldi ineğe, 
Çal ediyo burnundaki sineğe, 
Satın deyi gıymat biçdi bineğe, 
Fiyatını fahiş gördü bu sene.
 
Depik addı sahan tası patladı, 
Seklem satır süt döküldü hopladı, 
Keremî gevreği içe gatladı,
Tüm yekünü ipe serdi bu sene.

 


Yorumlar - Yorum Yaz