BİR KAZ ALDIM BEN KARIDAN

Bir kaz aldım ben karıdan 
Boynu da uzun borudan 
Kırk abdal kanın kurudan 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz 
 
Sekizimiz odun çeker 
Dokuzumuz ateş yakar 
Kaz kaldırmış başın bakar 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz 
 
Kaza verdik birkaç akça 
Eti kemiğinden pekçe 
Ne kazan kaldı ne kepçe 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 
Kaz değilmiş be bu azmış 
Kırk yıl kaf dağını gezmiş 
Kanadın kuyruğun düzmüş 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 
Kazı koyduk bir ocağa 
Uçtu gitti bir bucağa 
Bu ne haldir hacı aga 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 
Kazımın kanadı selki 
Dişi koyun emmiş tilki 
Nuh Nebi’den kalmış belki 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 
Kazımın kanadı sarı 
Kemiği etinden iri 
Sağlık ile satma karı 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 
Kazımın kanadı ala 
Var yürü git güle güle 
Başımıza kalma bela 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz 
 
Suyuna biz saldık bulgur 
Bulgur Allah deyü kalgır 
Be yarenler bu ne haldir 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 
Kaygusuz Abdal n’idelim 
Ahd ile vefa güdelim 
Kaldırıp postu gidelim 
Kırk gün oldu kaynadırım kaynamaz
 

Yorumlar - Yorum Yaz