ÂŞIK/ŞAİR ATIŞMASI/2

Âşık Cemâl Divanî:
Tayyib Hoca’m Erzurum’a bir gelsen
Hal hatır sormayı bırakmadılar.
Ramazanda oruç yiyeni bulsan
Kafayı kırmayı bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca:
 İnsanlar bozuldu söz boşa çıktı 
Al götür sormayı bırakmadılar. 
Kuş süründü  balık kavağa çıktı 
Bulguru yarmayı bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
De çakala ortalığı germesin
Tilki kral olup sefa sürmesin
Yeter ki bir tane bozkurt görmesin
Finolar ürmeyi bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca:
Bocular finolar ürerse ürsün 
Namertler dünyanın sefasın sürsün 
Gönlü olan gönlü meydana sürsün 
Kasnağı germeyi bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
Hasta halimize dayanmaz yürek
Sofrada ne bal var ne yağ ne börek
On asırdır anavatan diyerek
Bu köyde durmayı bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca: 
Hasta da bizdendir ilaç da bizde 
Artık mert olan da durmuyor sözde 
Gerçek âşık olan kavrulmaz közde 
Bu sırra ermeyi bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
Ben de hayret ediyorum bu hâle
Şehit verdik al bayrağa hilâle
Sultan Alparslan’dan Gazi Kemal’e
Cepheyi yarmayı bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca:
Yâr uzakta yaren gelmez yakına 
Yiğit odur erdem ile bakına 
Kimse koymaz gönlümüzü çıkına
Bir kere görmeyi bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
Savaşmış bu yurdun gelini kızı
Taşımış yürekte çok derin sızı
İlaç zannetmişler karasakızı
Yaraya sarmayı bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca:
Keyf çatıp duruyor tuzu kurular
Tezeğe konuyor artık arılar 
Oynaş arar oldu koca karılar 
Tuzaklar kurmayı bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
Kimi kara bildi kimisi de ak
Bir yanda namus var bir yanda bayrak
Bin yıl oldu kan emiyor bu toprak
Yurda can  vermeyi bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca:
Daha dün kardeştik ne oldu bize
Kimi dağa göçtü kimi denize
Al bayrak gölgesi düştü benize 
Toprağa vermeye bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
Vatan elden çıktı çok ah ettiler
Kalpleri Beytullah dergâh ettiler
Kazmayı küreği silah ettiler
Düşmanı vurmayı bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca:
Canı cehenneme altta kalanın 
Çektikçe kuyruğu uzar yalanın 
Âlimler akrebin cahil yılanın 
İzini sürmeyi bırakmadılar.
 
Âşık Cemâl Divanî:
Der Cemal Divanî inatlarına
Hürriyet taktılar kanatlarına
Bir gece atlatıp kıratlarına
Savaşta yormayı bırakmadılar.
 
Tayyib Atmaca: 
Atmaca gönlünde bir murat kaldı
Ne Köroğlu kaldı ne kırat kaldı 
Elimde ne ferman ne berat kaldı 
Derdimi dermeyi bırakmadılar.

 


Yorumlar - Yorum Yaz