KÖY GÜNLÜĞÜ

Kalkıp halakada aldım soluğu, 
Hoş sohbet vereni ünlemek gerek,
Kızgındır dam evin sote duluğu, 
Çömelip yan yana günlemek gerek.
 
Doyumsuz şakalar varmaz kavgaya, 
Herkes önem verir sevgi, saygıya, 
Emmim el kulakta başlar ıvgaya, 
Usul usul türkü dinlemek gerek. 
 
Tabaka tur atar döner dolaşır, 
En yakın komşudan çaylar ulaşır, 
Siyaset gündemi söze bulaşır, 
Her kafadan fikir anlamak gerek.
 
Sol elimde bağlı tütün kesesi,
Sağ elimde uzar öküz mesesi, 
İlla iş buyurur köyün Ese’si,
Yumuşu duymadan vınlamak gerek.
 
Güneş yavaş yavaş aşar gedikten,
Nasip oldu yedik gelen fedikten, 
Akşam öğünleri pişer setikten,
Şükredip nîmeti tınlamak gerek,
 
Dağdan çan sesiyle inince davar,
Sokulur iç içe ısınır duvar,
Karabaş bekçidir çakalı kovar,
Gelecek zararı önlemek gerek.
 
Gün aşımı inek, keçi sağılır,
Pişen süt kazandan tasa eğilir,
Rızık dört tarafa gider dağılır,
Konuyu komşuyu şenlemek gerek.
 
Tuncer bir günlüğü aldı kaleme, 
Artık yernik kaldı böyle âleme, 
Gönlüm keçi sütlü çekti teleme, 
İncir mozağıyla sonlamak gerek. 

 


Yorumlar - Yorum Yaz