AMAN HEERİ

Bas gamçıyı ata ne olur emmi,
Çıktığımız yola çöl deme heeri.
Al basmış Fadik’i çor çıkasıca,
Git cılgadan vakit bol deme heeri.
 
Köyde bıldır çipar yüzüne yanıp,
Havas ettiğim bu gancığa ganıp,
Gücük ayazına sen de aldanıp,
Bun basan yanağa al deme heeri.
 
Pinnikte ferikler ererken yaza,
Şu eğsük etek de geliyor gaza.
Gaynana dediğim o beynamaza,
Ağzından bal damlar bal deme heeri.
 
Boyu devrilesi dünürcü Lemi, 
Garez etmiş bana essahdan hemi.
Deh de güdek emmi gerip de gemi,
Belanı Allah’tan bul deme heeri.
 
Dua et Cereğin Mıstık Dayı’ya,
Ocağında helle, bişi hediye.
Donsuz gezen gıçın buymasın diye,
Verdiği avrada çul deme heeri.
 
Başşak topluyoken cıfıtın hası,
Cimcik atmış gıza bu neyin nesi!
Avara gezenin şu boş kalfası,
Gaynına ettiğin zul deme heeri.
 
Bi süyem boyuyla sen çeşmeye in,
Zımzık vur çağaya ne iman, ne din.
Sıfatına tükürdüğüm zillinin,
Gır Ali’ye bu ne hâl deme heeri.
 
Bizim Ayyaş Duran şaşırmış yolu,
Yine mekân dutmuş garşıki gölü,
Bi de bana sövmüş domuzun dölü,
Git onun yanında kal deme heeri.
 
İstikanı kırık çaydanlığı is,
Aşuk atıp ışmar eden şu nakıs,
Yelerken peşime gülerde kıs kıs,
Eşgere söylemez dil deme heeri.
 
Anam da dutturmuş ayrı bi gayda,
Fene cedelleşir benle ne fayda,
Babam da yeyince zılgıtı hayda,
Çimdiği tükrüğe göl deme heeri.
 
Agubat gibi her söze laf atan,
Cazu abum var ya hep çalım satan,
Hinlik edip pişmiş aşa su gatan,
Cibiliyetsize kul deme heeri.
 
İçip soyha oğlan filkeden suyu,
Çökek göle dummuş batası huyu.
Nezük azesine çalıp küsküyü,
Kırdığım bıkına bel deme heeri.
 
Garip yine tuz basıp da yâreye,
Çamaşır tokaçlar inip dereye.
Şu senin Dıraz’ın gızı Sare’ye, 
Burnundan aldırmaz kıl deme heeri.
 
Ha! Gıtmir Holi’nin yalloz, mendebur
Garısı Kezik’e dedim hele dur.
Yüklüymüş de gine yediği bulgur,
İçtiği, zaara yal deme heeri.
 
Gadinge azığı; suyu taarda,
Helkede ağartu, gönbe dastarda.
Çek duldaya hısım! Dıkın ard arda ,
Dokunmaz kar, boran, yel deme heeri.
 
Geliyor zemheri neylesin bu kul.
Tamtakır zaanım ne para ne pul,
Nabalım boynuna eşindiği kül,
Yazuladığı yer çal deme heeri.
 
Aha şu boşboğaz çörpüşük gara,
Olmasa neylerim, yaram var yara.
Destin geçer emmi! Sakın tohdura,
Revirden şifasız sal deme heeri.

 


Yorumlar - Yorum Yaz