TABAKÇI DAYI

Ne eski demlikler ne demler kaldı
Çayların tadı yok Tabakçı Dayı
Eski idareyi hanımlar aldı
Beylerin tadı yok Tabakçı Dayı

Büyüklük küçüklük edepten ırak
Çırak usta olmuş ustalar çırak
Şehiri kazayı beldeyi bırak
Köylerin tadı yok Tabakçı Dayı

Özler kabuklaştı şimdi kabuk öz
Dincilik din oldu dindarlıksa söz
Cenazede laklak düğünde dansöz
Toyların tadı yok Tabakçı Dayı

Gevşekler çoğaldı sıkı bozuldu
Yumurtanın bile akı bozuldu
Mürit mürşit cezbe saki bozuldu
Meylerin tadı yok Tabakçı Dayı

Gariban sırtında kambur taş çeker
Kör gözün cürmünü masum kaş çeker
Uyuz eşşek yarışlarda baş çeker
Tayların tadı yok Tabakçı Dayı

Medeni davalar emsal görüldü
İyi kötü birbirine karıldı
Adalet sadağı oka kırıldı
Yayların tadı yok Tabakçı Dayı


Yorumlar - Yorum Yaz