ÖZKAN'IN HİCVİYESİNE NAZİREDİR

Mektep şimdiye değin böyle devran görmedi
İki Sivaslı gibi hiç nüktedan görmedi

Nice hay u huy içre bir sohbet-i çay içre
Çün laklakla geçmeyen gün değil an görmedi

Ye iç gül oyna kişne kızlarla aşna-fişne
Gırgırsız bir hayatta kimse imkân görmedi

Gönlü çalan hırsızlar şu allı pullu kızlar
Mateessüf şairler serv-i revan görmedi

Geçmez hayat yatılı mirim olduk batılı
Deyu bir sürü civan sözde bühtan görmedi

Geldi toylar mektebe oldular aşka gebe
Nice pir-i fâniler derde derman görmedi

İçtik mey diye çayı midemiz tuttu vay’ı
Mektep mektep olalı böylesi han görmedi

Koca koca adamlar sıkıştırma oynadı
Şair şaştı bu hâle bunu çoktan görmedi

İleri yiğitler arş zulmette söylenir marş
Böyle herze yendiğin bizim başgan görmedi

Asla bilmez yazığı atar durur kazığı
Kantin kantin olalı böyle ‘İhsan’ görmedi

‘Özkan’ın gayet enfes işbu manzumesi pes
‘Ayvaz’ onda billahi tek bir yalan görmedi

Bugün cümle mektebin yattığın çalsın ziller
Bu sözlerin çoğuna battığın çalsın ziller

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz