HEERİ

Keçig bağlamış al yazmayı başa
Zülfü kâkül güzel “Bak.” dedi heeri.
Çevirip davarı vursan yokuşa
“Gel, yüzüne güller yok.” dedi heeri.

Çıt deyip çalıya düştün gün gibi
Fenikiyor kafam şu kirman gibi
Bir Şirin bilirdim tıpkı sen gibi
“Bizim buralarda çok .”dedi heeri.

Fağridi şu ömrüm gız geze geze
Gel hele şöyle koy başını dize
İyice kazınsak vurup da saza
Yaksam mı çerağı? “Yak.” dedi heeri.

Kız seni baban mı çağırıp durur
Yo sofada kınnap eğirip durur
Ha bire agama bağırıp durur
Dedim: “Sert mi baban?” “Pek.” dedi heeri.

Bir hörpüm su versen yanan bağrıma,
Topuklu gaynanam gitmez ağrıma
Kulak versin dağlar taşlar çağrıma
“Senin anan bana yük .” dedi heeri.

Öncekte pirpirim pörsüdü gitti
Çıtkırıldım huyu canıma yetti
Kurduğum sofrada tabağı itti
“Karnım hasudaya tok .” dedi heeri.

Gel gidelim dilber bağda eyvana
İşkefe tavlamış gız ebem sana
Semaverde yiti çay oy oy bana,
Dökeyim bir bardak, “Dök” dedi heeri.


Yorumlar - Yorum Yaz