Sizin Var ya Sizin

Sizin, var ya…
Vatan sevginize de…
Meslek aşkınıza da…
Görev anlayışınıza da…
Hukuk kavrayışınıza da…
Birikiminize de…
Öbürü kiminize de…
Kininize de…
Nefretinize de…
Korkunuza da…
Cüretinize de…
Ücretinize de…
Hassasiyetinize de…
Dostluğunuza da…
Tahsilinize de…
Diplomanıza da…
Gezinize de…
Gözünüze de…
Arpacığınıza da…
Darbenize de…
Girişiminize de…
Çıkışımınıza da…
On yedinize de…
Yirmi beşinize de…
Yedinize de…
On beşinize de…
Aralığınıza…
Şubatınıza…
Temmuz yapabiliriz…
Topunuza da…
Tüfeğinize de…
Tankınıza da…
Bombanıza da…
Merminize de…
Komplonuza da…
Komplenize de…
Alayınıza da…
Cümlenize de…
Kelimenize de…
Satırınıza da…
Katırınıza da…
Sinli sinsiz, kaflı kafsız, selâmsız sabahsız…


Yorumlar - Yorum Yaz