HEY GİDİ HEY

Ne hâlden geçtik de ne hâle geldik
Hey gidi hey günler haftalar yıllar
Bazı gün ağladık bazı gün güldük
Hey gidi ovalar denizler yollar

Kimseler yazamaz aşkın kitabın
Her gönül göremez aşkın serabın
Her dudak içemez aşkın şarabın
Hey gidi hey sevda yanığı diller

Gezdiği yol çöldür ârif olana
Değdiği dal güldür ârif olana
Bastığı su göldür ârif olana
Hey gidi hey sular ırmaklar göller

Kemahlı dağ gibi yiğit kalasın
Sabreyle ki aşktan murat alasın
Bu sevda türküsün sen de çalasın
Hey gidi hey sazlar perdeler teller


Yorumlar - Yorum Yaz