NİCEDİR HALLRIN SORAYIM BİYOL

Salına salına beri gee hele
Yalabık yüzünü göreyim biyol.
Alama deelim fıydırma kele
Gonca güllerini dereyim biyol.

Hani gavilimiz deyip duramam
Sensiz dıkım lokma yeyip duramam
Yerine kimseyi goyup duramam
Nicedir hallerin sorayım biyol.

Endeeki yollaada ömrüm tükendi
Mızırdanman hep belimi bükendi
Nazlı yâr yarama tuzu ekendi
Gücüle bulmuşken sarayım biyol.

Haranı gaynarken ocak daşında
Nişleyon sevdiğim çeşme başında
Naarasın yâr beni görmez düşünde
Ala göze sürme süreyim biyol.

Uyku haram gözüme yitip duruu
Sabaanan horuzlaa ötüp duruu
Gül Aaşa’m ortalıığı gatıp duruu
Töbossun düşleri gurayım biyol.

Aşşööle gelegoo horaya beri
Niye gidip durun Gül Aaşa’m geri
Gavilleşdik halbuusim öteden beri
Gelivee mıraada ereyim biyol

Yâr geleeken uğrun uğrun bakılır
Didelerden ganlı yaşlaa dökülür
Yâr uğruna her cereme çekilir
Ömrümü yoluna sereyim biyol

Muğla şivesi

Alama: Taş parçası
Bila: Kız kardeş
Beri: Yakın mesafe
Hora: Şurası
Ende: Yakındaki bir şey işaret etme
Hendee: Uzaktaki bir şey işaret etme
Biyol: Bir kere
Cereme: Zarar görme
Dabiyat: Huy
Dıllanmak: Sallanmak
Dıkım: Bir lokma

Fıydırmak:Uzağa atmak
Gidişmek: Kaşınmak
Gücüle: Şimdi, şu zaman
Haranı: Büyük tencere, kazan
Gavil: Sözleşme
Mızırdanmak: Söylenmek, nazlanmak
Narasın: Yok
Nişleyon: Ne yapıyorsun
Voyn: Hey, bre, arkadaş anlamında seslenmek
Yalabık: Parlak


Yorumlar - Yorum Yaz