ANŞA BACI EŞE BACI'YA GİŞİSİNİ GARIYO

Dağnamazı horuz öddü yekindim,
Eşe bacı yaddıcağım ne kele?
Sızılardan sabahaça depindim,
Yelyepirdek kakdıcağım ne kele?

Heç bir mefe bulamadım gişimden,
Yeyip içip yumuş eder peşimden,
Delemet yok alıgoyar işimden,
Bu herifden çekdiceğem ne kele?

Ağa dedim kapısına gız geldim,
Yaşım güccük erce gaçıp tez geldim,
İfrit gimi hızmat eddim vız geldim,
On horanta bakdıcağım ne kele?

Gelin oldum üzengilik görmedim,
Başa kakıp obalara yermedim,
Andaç deyip kilimini sermedim,
Çul cehezi sardıcağım ne kele?

Yüklüyüdüm gelin geden gızıma,
Hasireddim esgerdeki guzuma,
İş dudmakda tazı gımı hızıma,
Çilpi bulup yakdıcağım ne kele?

Öndüç almış golumdaki burmayı,
Hava uçun omuzlamış gırmayı,
Cib beğenmiş omuzumda sırmayı,
Belik örüp gezdiceğim ne kele?

Kele Eşe deşeleme yaramı,
Yonsul olsak tamaşa ed dramı,
Heç bilmiyo gaçdır etin gramı,
İki diki kekdiceğim ne kele?

Bayram geldi bir fistannık almadı,
El öpmüye anamgıla salmadı,
Dehlim biddi gımıldar hal galmadı,
Sefil sefil daldıcağım ne kele?

Gız gene de ocacığı badmasın,
Fallik bulup ortalıkda yadmasın,
Fellik fellik el yumuşu dudmasın,
Evde galıp durducağım ne kele?

İntil mintil geldi geçti günümüz,
Telefsidik yayla bilmez yönümüz,
Gonşulara sîret eddi ünümüz,
İki dirhem yediceğim ne kele?

Memmun galan var mı ki ne eşinden?
Heç hazlanmam ırakıcı keşinden,
Ağşama çağ emiliğin peşinden,
Gopa gopa sekdiceğim ne kele?

Cır ne olur gulağana gedmesin,
Durduk yere bana zaval edmesin,
Bundan kerli bu evlilik bidmesin,
Guma görüb yandıcağım ne kele?

Tuncer umsulugdur böyle sohbete,
Pontil geydi değen olmaz sosyete,
Biri gayış addı geddi gurbete,
Şu goluma dagdıcağım ne kele?


Yorumlar - Yorum Yaz