GIR DİZİNİ EVDE KAL


Bre İrebiş emmi sohakda ne geziyon
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal
Elleham habarın yok fıldır fıldır tozuyon
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Hay adı batasıca oldu bize musallat
Duttuğunu götürür soyha çıhası illet
Gulağın işitmez mi canından bezdi millet
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Derler ki Eşe bibi bu pis marazdan getmiş
Arhamdan gelsin diye herifin elin dutmuş
Ocağı batmayası Kör Durdu’yu unutmuş
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

On iki baş horanta sığmaz iki göz dama
Cümbür cemaat olup asilmiyör cangama
Ciğerin yana virüs su döken yok çıngıma
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Pisliğe bulaşırmış çok gezenin ayağı
İt ayağı yiyenler hak ediyör dayağı
Afsunlıyım diyörmuş şu yetmişlik güvâğı
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Mıhdar evden çıhmayıp gurşun ahıdacaamış
Mahalleyi toplamış mevlid ohudacaamış
Ağ gız acile gedip teste bahıdacaamış
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Dohturlar, sıhhıyeler eliizi yuyun diyör
Bakan Beğ her aaşam sesimi duyun diyör
Çıhmayın dışarıya gurala uyun diyör
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Sahın baa güvenme cenazeni yumazlar
Camiler de gapalı namazını gılmazlar
Vallah gabıra bile kefeninen gomazlar
Mıhıyet ol gendine gır dizini evde gal

Soyun sopun gurusun töremez ol inşallah
Betin benzin çürüsün, gıramaz ol inşallah
Bundan kelli murada eremez ol inşallah
Dert soktun bize virüs, gayri sen de derde kal
Bak gör İrebiş emmi gır dizini evde kal.


Yorumlar - Yorum Yaz