PATATES GAZELİ

Ne meşakkatle yuvandan dışa çıktın patates
Bu ne şöhret ki çemenden aşa çıktın patates
 
Güle tâlib nice bülbül gibi feryâd kılar
Fukarâ vasl uma kaç kuruşa çıktın patates
 
Nice sultan ne adın ne de tadın bilmez iken
Kapital sistem ile tıraşa çıktın patates
 
Ne de tebdîl gezermişsin aramızda meğer
Ki gedâ sandığımız bey, paşa çıktın patates
 
“Ben umardım ki seni yâr-ı vefâdâr olasın”
“Ne bileydim ki seni” nataşa çıktın patates
 
Zorlu rençberlik ederken, çalışırken Bircân
Ne yapıp da emeğinden boşa çıktın patates
 
Feilâtün Feilâtün Feilâtün Feilûn

Yorumlar - Yorum Yaz