KINA TÜRKÜSÜ

KINA TÜRKÜSÜ

Hasan Basri  MESES

 

On beş gelin gönülsüz bir kocaya,

Vardılar ya boşanmazlar inşallah.

Nikâha giderken Temel Hoca’ya,

Kara kara düşünmezler inşallah.

 

Seçemezler saman ile kasılı,

Bilemezler erkân ile usulü,

Gecenin sonunda kalkıp gusülü,

Almak için üşenmezler inşallah.

 

Yalansız hilafsız yüzleri turşu,

Ortaya çıktılar karıştı çarşı,

Giderken çalınır cenaze marşı,

Teneşire döşenmezler inşallah.

 

Kılıç ile avlayanlar maralı,

Boynuz darbesiyle döner yaralı,

Görmediler ne bilsinler kuralı,

Yatıp yere deşinmezler inşallah.

 

Herkes almış kargısını yayını,

Yayılımda Karaman’ın koyunu,

Bilmem nasıl demokrasi oyunu,

Uyuz olup kaşınmazlar inşallah.

 

Hem ağlarım hem giderim diyen yok,

Dayanacak bir dayı yok, yiyen yok,

Ne damatlık ne gelinlik giyen yok,

Bizim eve taşınmazlar inşallah.

 

Kim kız girer, kim dul çıkar geceden,

Kim keyf alır, kim bağırır acıdan,

Kişiflerler pencereden bacadan,

Sürtünerek aşınmazlar inşallah.