TEVBE

Müsülmânlar zamâne yatlu oldı
Helâl yinmez harâm kıymetlü oldı

Okınan Kur’ân’a kulak tutulmaz
Şeytânlar semirdi kuvvetlü oldı

Harâm ile hamîr tutdı cihânı
Fesâd işler iden hürmetlü oldı

Kime kim Tanrı’dan haber virürsen
Kakır başın salar hüccetlü oldı

Şakird üstâdıla ‘arbede kılur
Ogul atayıla ‘izzetlü oldı

Fakîrler miskînlikden çekdi elin
Gönüller yıkuban heybetlü oldı

Peygamber yirine geçen hocalar
Bu halkun başına zahmetlü oldı

Dutulmaz oldı Peygamber hadîsi
Halâyık cümle Hak’dan utlu oldı

Yûnus gel ‘âşıkısan tevbe eyle
Nasûha tevbe ucı kutlu oldı


Yorumlar - Yorum Yaz