YEMA BİZİ

yerel dilde yergi…

Unutursun dostlarini
Yema bizi, yema bizi!
Tanimasun astlarini
Yema bizi, yema bizi!

Ozun başka, sozun başka
Kalbun başka, yuzun başka
Nağmen başka, sazun başka
Yema bizi, yema bizi!

Her işe burun sokarsun
Yokuş yukari akarsun
Sen var ya sen, ne sakarsun
Yema bizi, yema bizi!

Kanadun yok, uçayisun
Başina iş açayisun
Zor görende kaçayisun
Yema bizi, yema bizi!

Koyver bu velilukleri
Göturdun ellilukleri
Birak bu delilukleri
Yema bizi, yema bizi!

Haçan adam olacasun?
Doğri yoli bulacasun
Saçlaruni yolacasun
Yema bizi, yema bizi!

Yalana doğri katmasun
Verduğun sozi tutmasun
Alacağı unutmasun
Yema bizi, yema bizi!

Ne kolay adam satarsun
Borcun ustine yatarsun
Ne çok palavra atarsun
Yema bizi, yema bizi!

Şeytana su taşiyisun
Yaralari kaşiyisun
Uflemeklan duşeyisun
Yema bizi, yema bizi!


Yorumlar - Yorum Yaz