• 29 Şubat Belediyesi'nden ilanen duyurulur - 26/11/2019
  • Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Kanunu’nda belirtilen “Belde sakinlerinin mahalli, müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, mali hizmetler, fen İşleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi potansiyeli dikkate alınarak norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.” maddesinden hareketle Kara Man Büyükşehir Belediyesi Yirmidokuzşubat Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Tilki Şair Sokağı’nda bulunan Cahit Zarifoğlu Parkı’nın adı Yirmidokuzşubat Belediyesi’nin falan gün, filan tarih ve fişmekan sayılı encümen kararı ile Çekirdekçiler Parkı olarak değiştirilmiştir. Tilki Şair Sokağı’nın ortasında bulunan akıllı çöp konteyneri ve parkın içindeki çöp kutuları gerekli yerlerde değerlendirilmek üzere filan tarihten itibaren kaldırılacaktır. Söz konusu mahalle sakinlerinden çekirdek almaya güce yetmeyenler için her hafta Cuma Namazı çıkışında Ulu Camii avlusunda birer kiloluk kavrulmuş ve kavrulmamış halde paketlenmiş çekirdek paketleri dağıtılacaktır. Belediyemizin yapmış olduğu bu ikramların bir seçim yatırımı olarak anlaşılmamasını, aksine sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak anlaşılmasını önemle rica ederiz.

    Yirmidokuzşubat Belediye Başkanlığı

    Duyuru Arşivi

  • Dergimizin 13-14. sayılarını ciltlenmiş halde temin edebilirsiniz.
  • Açıkkara'nın 21. sayısı yayında