Beşir AYVAZOĞLU

Özkan'ın Hicviyesine Naziredir (25/39)