Mehmet Nuri SUNGUROĞLU

Bu Sene de Çuvalladık (9/15)

Söyletme Beni Niyazi (12/7)