Mustafa İMİR*

Aramız Berbat (55/11)

İsimsiz Alıntı Müzmini (57/13)

Okur (58/17)

Yükseköğretimli Cahillerimiz (61/19)

Öğüdüm Kendime (64/14)

Günümüz Emeklileri (65/19)

Zam Yağmuru (66/17)

Hafifmeşrep (67/22)

Bana Ne? (70/23)

Yeni Yıl Dileğim (71/23)

Sanalda Yalanımız Çok (72/20)

Gölge Etme (73/23)

Duman Olmuşuz (74/23)